KROVIMO KRANŲ (HIDROMANIPULIATORIŲ) OPERATORIAUS MOKYMO PROGRAMA – vykdomi pagal Švietimo mokslo ir sporto ministerijos patvirtintą „Krovimo krano (hidromanipuliatoriaus) operatoriaus“ modulinę profesinio mokymo programą Nr. T32104108. Pabaigus mokymą įgyjamos reikiamos kompetencijos ir teisė valdyti krovimo kraną (hidromanipuliatorių), vykdyti pakrovimo, iškrovimo ir montavimo darbus krovimo kranu (hidromanipuliatoriumi).

Mokytis galima:

  • Nuo 18 metų,
  • Turint ne žemesnį kaip pagrindinį išsilavinimą,
  • Turint C1 ar C kategorijos transporto priemonų vairuotojų pažymėjimą arba TR1 traktorininko kategorijos pažymėjimą.