Pradinė kvalifikacija kroviniams vežti

Vairuotojai įgiję C1, C kategorijos vairuotojų pažymėjimus po 2009 m. rugsėjo 10 d. ir norintys vežti krovinius komerciniais tikslais (dirbti krovinių pervežime), privalo turėti pradinės profesinės kvalifikacijos kroviniams vežti patvirtinančius pažymėjimus, jei krovinius veža C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis. Kvalifikacija suteikiama baigus mokymo kursus ir išlaikius kvalifikacijos egzaminus licencijuotoje mokymo įstaigoje. Skaičius „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties atitinkama įgyta kategorija (C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE) 12 stulpelyje. Nepamirškite, kad keičiant vairuotojo pažymėjimą VĮ „Regitrai“ reikia pateikti galiojančią medicininę vairuotojo pažymą.

Pradinė kvalifikacija keleiviams vežti

Vairuotojai įgiję D1, D kategorijos vairuotojų pažymėjimus po 2008 m. rugsėjo 10 d. ir norintys vežti keleivius komerciniais tikslais (dirbti keleivių vežime), privalo turėti pradinę profesinę kvalifikaciją keleiviams vežti patvirtinančius pažymėjimus. Kvalifikacija suteikiama baigus mokymo kursus ir išlaikius kvalifikacijos egzaminus kompetencijų vertinimo institucijoje. Kodas „95“ su atitinkama data įrašomas vairuotojo pažymėjime ties kategorija (D1, D1E, D, DE) 12-tame stulpelyje. Nepamirškite, kad keičiant vairuotojo pažymėjimą VĮ „Regitra“, kartu su kvalifikacijos pažymėjimu, reikia pateikti galiojančią medicininę vairuotojo pažymą.

Periodinis mokymas kroviniams vežti

Vairuotojai, įgiję C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d.

Taip pat vairuotojai kurie jau yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją privalo ją periodiškai atnaujinti: per kiekvieną penkerių metų laikotarpį išklausyti ne mažiau kaip 35 mokymo valandų apimties kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą. Yra galimybė šį kursą skaidyti dalimis po vieną dieną penkerių metų laikotarpyje.

Periodinis mokymas keleiviams vežti

Vairuotojai, įgiję D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus ne vėliau kaip iki 2013 m. rugsėjo 10 d.

Taip pat vairuotojai kurie jau yra įgiję pradinę profesinę kvalifikaciją privalo ją periodiškai atnaujinti: per kiekvieną penkerių metų laikotarpį išklausyti ne mažiau kaip 35 mokymo valandų apimties kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą. Yra galimybė šį kursą skaidyti dalimis po vieną dieną penkerių metų laikotarpyje.